Số quyết định: 2041/QĐ-UBND

Số quyết định 2041/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày quyết định 08/18/2022
Lĩnh vực
File văn bản đính kèm:
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kiên Giang
Số thứ tự Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành