STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1381 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Lâm nghiệp UBND Huyện, thành phố
1382 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo UBND Tỉnh Kiên Giang
1383 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo UBND Tỉnh Kiên Giang
1384 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1385 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1386 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1387 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1388 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1389 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1390 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn