Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H33-220622-0130
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 22/06/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả