TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1891 1.002741.000.00.00.H33 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1892 1.002745.000.00.00.H33 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1893 1.003005.000.00.00.H33 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Người nước ngoài,Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1894 1.003057.000.00.00.H33 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1895 1.003337.000.00.00.H33 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1896 1.003351.000.00.00.H33 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1897 1.003423.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1898 1.003440.000.00.00.H33 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1899 1.003446.000.00.00.H33 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1900 1.003521.000.00.00.H33 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Công dân UBND Xã,phường,thị trấn