Đánh giá chất lượng hành chính công
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cấp cơ quan:
Cơ quan thực hiện:

Để nâng cao chất lượng cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Kiên Giang, UBND Tỉnh chỉ đạo sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ phát triển hệ thống đánh giá sự hài lòng của của tổ chức và người dân về phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kính mong quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Ông/Bà đã và đang sử dụng hiện tại tỉnh Kiên Giang Sự giúp đỡ của quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Kiên Giang ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!