TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
661 1.000479.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
662 1.000482.000.00.00.H33 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
663 1.000502.000.00.00.H33 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
664 1.000509.000.00.00.H33 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
665 1.000523.000.00.00.H33 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
666 1.000530.000.00.00.H33 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
667 1.000553.000.00.00.H33 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
668 1.001806.000.00.00.H33 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
669 1.001823.000.00.00.H33 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Doanh nghiệp,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
670 1.001853.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Doanh nghiệp,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội