TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
221 2.000672.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp Sở Công thương
222 2.000673.000.00.00.H33 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp Sở Công thương
223 2.000674.000.00.00.H33 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp Sở Công thương
224 2.001161.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
225 2.001172.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
226 2.001175.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
227 2.001249.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
228 2.001264.000.00.00.H33 Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Xuất nhập khẩu Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
229 2.001433.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
230 2.001434.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương