TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1921 1.004873.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1922 1.004884.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1923 1.004941.000.00.00.H33 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Trẻ em Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1924 1.004944.000.00.00.H33 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1925 1.004946.000.00.00.H33 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1926 1.004964.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1927 1.005387.000.00.00.H33 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1928 1.005461.000.00.00.H33 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1929 1.006391.000.00.00.H33 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Công dân,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Xã,phường,thị trấn
1930 1.006779.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn