TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1851 1.000593.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1852 1.000656.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1853 1.000689.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1854 1.000748.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1855 1.000775.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1856 1.000894.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1857 1.000954.000.00.00.H33 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1858 1.001022.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1859 1.001028.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1860 1.001055.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn