TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1801 2.001627.000.00.00.H33 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thủy lợi Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1802 2.001659.000.00.00.H33 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1803 2.001711.000.00.00.H33 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1804 2.001762.000.00.00.H33 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản, In và Phát hành Công dân,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1805 2.001786.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1806 2.001809.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục trung học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1807 2.001818.000.00.00.H33 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục trung học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1808 2.001824.000.00.00.H33 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1809 2.001837.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1810 2.001839.000.00.00.H33 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố