TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1631 1.004088.000.00.00.H33 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1632 1.004206.000.00.00.H33 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Công dân UBND Huyện, thành phố
1633 1.004217.000.00.00.H33 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất đai Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1634 1.004238.000.00.00.H33 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1635 1.004438.000.00.00.H33 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công dân UBND Huyện, thành phố
1636 1.004439.000.00.00.H33 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1637 1.004440.000.00.00.H33 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1638 1.004442.000.00.00.H33 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục trung học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1639 1.004444.000.00.00.H33 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục trung học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1640 1.004475.000.00.00.H33 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục trung học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố