TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1561 1.001622.000.00.00.H33 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công dân UBND Huyện, thành phố
1562 1.001639.000.00.00.H33 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục tiểu học Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1563 1.001669.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1564 1.001695.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1565 1.001696.000.00.00.H33 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Đăng ký biện pháp bảo đảm Cán bộ,Doanh nghiệp,Công dân UBND Huyện, thành phố
1566 1.001731.000.00.00.H33 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1567 1.001739.000.00.00.H33 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1568 1.001753.000.00.00.H33 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bảo trợ xã hội Công dân UBND Huyện, thành phố
1569 1.001758.000.00.00.H33 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Công dân UBND Huyện, thành phố
1570 1.001766.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố