TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
131 1.001005.000.00.00.H33 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
132 1.001158.000.00.00.H33 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Công thương
133 1.001441.000.00.00.H33 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
134 1.002758.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
135 1.003401.000.00.00.H33 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
136 1.005190.000.00.00.H33 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Công dân,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Công thương
137 1.010696.000.00.00.H33 Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ Lưu thông hàng hóa trong nước Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Công thương
138 2.000001.000.00.00.H33 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
139 2.000002.000.00.00.H33 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
140 2.000004.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương