TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1201 2.000515.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Hòa giải thương mại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1202 2.000555.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Tư pháp
1203 2.000568.000.00.00.H33 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Tư pháp
1204 2.000596.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân Sở Tư pháp
1205 2.000635.000.00.00.H33 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Công dân Sở Tư pháp
1206 2.000743.000.00.00.H33 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1207 2.000758.000.00.00.H33 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hợp tác xã,Người nước ngoài,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức nước ngoài Sở Tư pháp
1208 2.000766.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1209 2.000778.000.00.00.H33 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1210 2.000789.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp