TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1161 1.002234.000.00.00.H33 Sáp nhập công ty luật Luật sư Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1162 1.002368.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1163 1.002384.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1164 1.002398.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Luật sư Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1165 1.002626.000.00.00.H33 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Tư pháp
1166 1.003118.000.00.00.H33 Thành lập Hội công chứng viên Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1167 1.003160.000.00.00.H33 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Người nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1168 1.003179.000.00.00.H33 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Tư pháp
1169 1.003976.000.00.00.H33 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Nuôi con nuôi Người nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1170 1.004878.000.00.00.H33 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Nuôi con nuôi Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài Sở Tư pháp