TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
741 2.001953.000.00.00.H33 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
742 2.001955.000.00.00.H33 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
743 2.001959.000.00.00.H33 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Giáo dục nghề nghiệp Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
744 2.002028.000.00.00.H33 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động ngoài nước Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
745 2.002340.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng. An toàn, vệ sinh lao động Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
746 2.002341.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. An toàn, vệ sinh lao động Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
747 2.002342.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng. An toàn, vệ sinh lao động Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
748 2.002343.000.00.00.H33 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp An toàn, vệ sinh lao động Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
749 1.001308.000.00.00.H33 Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Công dân,Doanh nghiệp,Hợp tác xã Sở Ngoại vụ
750 2.000238.000.00.00.H33 Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Doanh nghiệp,Hợp tác xã Sở Ngoại vụ