TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
261 1.004628.000.00.00.H33 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ Sở Du lịch
262 1.005161.000.00.00.H33 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Du lịch
263 1.010087.000.00.00.H33 Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Du lịch Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Du lịch
264 2.001589.000.00.00.H33 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Du lịch Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Du lịch
265 2.001611.000.00.00.H33 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Du lịch Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Du lịch
266 2.001616.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Du lịch
267 2.001622.000.00.00.H33 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Du lịch
268 2.001628.000.00.00.H33 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Du lịch
269 1.000181.000.00.00.H33 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
270 1.000259.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Kiểm định chất lượng giáo dục Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo