TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
201 2.000609.000.00.00.H33 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý Cạnh tranh Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
202 2.000619.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
203 2.000621.000.00.00.H33 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
204 2.000622.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
205 2.000626.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
206 2.000631.000.00.00.H33 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Công thương
207 2.000636.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
208 2.000637.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
209 2.000638.000.00.00.H33 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
210 2.000640.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương