TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1941 2.000305.000.00.00.H33 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1942 2.000333.000.00.00.H33 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1943 2.000337.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1944 2.000346.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1945 2.000350.000.00.00.H33 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1946 2.000355.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1947 2.000373.000.00.00.H33 Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1948 2.000424.000.00.00.H33 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1949 2.000509.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1950 2.000602.000.00.00.H33 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội Công dân UBND Xã,phường,thị trấn