TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1791 2.001214.000.00.00.H33 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Đường thủy nội địa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1792 2.001215.000.00.00.H33 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu Đường thủy nội địa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1793 2.001234.000.00.00.H33 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1794 2.001240.000.00.00.H33 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân UBND Huyện, thành phố
1795 2.001261.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1796 2.001270.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1797 2.001283.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1798 2.001375.000.00.00.H33 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Công dân UBND Huyện, thành phố
1799 2.001378.000.00.00.H33 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Công dân UBND Huyện, thành phố
1800 2.001481.000.00.00.H33 Thủ tục thành lập hội Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố