TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1741 2.000294.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1742 2.000298.000.00.00.H33 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1743 2.000356.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - khen thưởng Công dân UBND Huyện, thành phố
1744 2.000364.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1745 2.000374.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1746 2.000381.000.00.00.H33 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1747 2.000385.000.00.00.H33 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Công dân UBND Huyện, thành phố
1748 2.000395.000.00.00.H33 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1749 2.000402.000.00.00.H33 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1750 2.000414.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố