TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1641 1.004478.000.00.00.H33 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1642 1.004494.000.00.00.H33 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục mầm non Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1643 1.004496.000.00.00.H33 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1644 1.004515.000.00.00.H33 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục mầm non Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1645 1.004545.000.00.00.H33 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1646 1.004550.000.00.00.H33 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1647 1.004552.000.00.00.H33 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục tiểu học Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp UBND Huyện, thành phố
1648 1.004555.000.00.00.H33 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục tiểu học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1649 1.004563.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục tiểu học Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1650 1.004583.000.00.00.H33 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố