TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1231 2.002191.000.00.00.H33 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Tư pháp
1232 2.002192.000.00.00.H33 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Công dân,Doanh nghiệp Sở Tư pháp
1233 2.002193.000.00.00.H33 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Tư pháp
1234 2.002349.000.00.00.H33 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi Công dân Sở Tư pháp
1235 2.002387.000.00.00.H33 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1236 1.000104.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao
1237 1.000379.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao
1238 1.000433.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao
1239 1.000454.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao
1240 1.000485.000.00.00.H33 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao