TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1131 1.000627.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1132 1.001071.000.00.00.H33 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1133 1.001117.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân,Cán bộ,Người nước ngoài,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức nước ngoài Sở Tư pháp
1134 1.001122.000.00.00.H33 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Tư pháp
1135 1.001125.000.00.00.H33 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1136 1.001153.000.00.00.H33 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1137 1.001216.000.00.00.H33 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Doanh nghiệp,Công dân Sở Tư pháp
1138 1.001233.000.00.00.H33 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân Sở Tư pháp
1139 1.001248.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Tư pháp
1140 1.001438.000.00.00.H33 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp