TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1101 1.004235.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương) Xuất Bản, In và Phát hành Doanh nghiệp,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1102 1.004379.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1103 1.004470.000.00.00.H33 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1104 1.005442.000.00.00.H33 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1105 1.005452.000.00.00.H33 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1106 1.008201.000.00.00.H33 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Doanh nghiệp,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1107 1.009374.000.00.00.H33 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1108 1.009386.000.00.00.H33 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1109 2.001087.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1110 2.001091.000.00.00.H33 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Thông tin và Truyền thông