TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
671 1.001966.000.00.00.H33 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
672 1.001973.000.00.00.H33 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
673 1.001978.000.00.00.H33 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
674 1.002354.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
675 1.002377.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
676 1.002382.000.00.00.H33 Giám định vết thương còn sót Người có công Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
677 1.002393.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
678 1.002449.000.00.00.H33 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
679 1.002487.000.00.00.H33 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
680 1.002720.000.00.00.H33 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội