TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
381 1.002063.000.00.00.H33 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Đường bộ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Giao thông Vận tải
382 1.002268.000.00.00.H33 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia Đường bộ Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân Sở Giao thông Vận tải
383 1.002286.000.00.00.H33 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Đường bộ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Giao thông Vận tải
384 1.002300.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Giao thông Vận tải
385 1.002793.000.00.00.H33 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Sở Giao thông Vận tải
386 1.002796.000.00.00.H33 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Đường bộ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Sở Giao thông Vận tải
387 1.002801.000.00.00.H33 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Đường bộ Công dân,Cán bộ Sở Giao thông Vận tải
388 1.002804.000.00.00.H33 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ Công dân Sở Giao thông Vận tải
389 1.002809.000.00.00.H33 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Giao thông Vận tải
390 1.002820.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Giao thông Vận tải