TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
2151 1.005057.000.00.00.H33 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2152 1.005062.000.00.00.H33 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục thường xuyên Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2153 1.005065.000.00.00.H33 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2154 1.005069.000.00.00.H33 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2155 1.005070.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục trung học Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2156 1.005073.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2157 1.005076.000.00.00.H33 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2158 1.005079.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2159 1.005084.000.00.00.H33 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2160 1.005087.000.00.00.H33 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh