TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1881 1.002252.000.00.00.H33 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1882 1.002271.000.00.00.H33 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1883 1.002305.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1884 1.002314.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1885 1.002335.000.00.00.H33 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1886 1.002363.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1887 1.002380.000.00.00.H33 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.(643) Đất đai Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1888 1.002410.000.00.00.H33 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1889 1.002429.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1890 1.002440.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn