TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1831 2.002399.000.00.00.H33 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1832 2.002401.000.00.00.H33 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Công dân UBND Huyện, thành phố
1833 2.002402.000.00.00.H33 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng Công dân UBND Huyện, thành phố
1834 2.002403.000.00.00.H33 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng Công dân UBND Huyện, thành phố
1835 2.002481.000.00.00.H33 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Giáo dục trung học Công dân UBND Huyện, thành phố
1836 2.002482.000.00.00.H33 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục trung học Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1837 2.002483.000.00.00.H33 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục trung học Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1838 3.000175.000.00.00.H33 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Lâm nghiệp Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1839 3.000182.000.00.00.H33 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục trung học Công dân UBND Huyện, thành phố
1840 3.000204.000.00.00.H33 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc làm Công dân,Doanh nghiệp UBND Huyện, thành phố