TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
171 2.000255.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
172 2.000272.000.00.00.H33 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
173 2.000279.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
174 2.000309.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Công thương
175 2.000314.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
176 2.000322.000.00.00.H33 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
177 2.000327.000.00.00.H33 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Sở Công thương
178 2.000330.000.00.00.H33 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
179 2.000334.000.00.00.H33 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
180 2.000339.000.00.00.H33 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương