TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
151 2.000163.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
152 2.000166.000.00.00.H33 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Kinh doanh khí Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
153 2.000167.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
154 2.000172.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ Sở Công thương
155 2.000175.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Sở Công thương
156 2.000176.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
157 2.000180.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
158 2.000187.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Sở Công thương
159 2.000190.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
160 2.000191.000.00.00.H33 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương