TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1281 1.001778.000.00.00.H33 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1282 1.001782.000.00.00.H33 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1283 1.001801.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1284 1.001809.000.00.00.H33 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1285 1.001822.000.00.00.H33 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1286 1.001833.000.00.00.H33 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1287 1.002003.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1288 1.002013.000.00.00.H33 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1289 1.002022.000.00.00.H33 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Thể dục thể thao Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1290 1.002396.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao