TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1211 2.000823.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1212 2.000840.000.00.00.H33 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1213 2.000890.000.00.00.H33 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hợp tác xã,Người nước ngoài,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài Sở Tư pháp
1214 2.000894.000.00.00.H33 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Công dân Sở Tư pháp
1215 2.000954.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1216 2.000970.000.00.00.H33 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1217 2.001225.000.00.00.H33 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1218 2.001247.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1219 2.001258.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1220 2.001333.000.00.00.H33 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp