TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1121 2.001740.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Công dân,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Thông tin và Truyền thông
1122 2.001744.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Sở Thông tin và Truyền thông
1123 2.001765.000.00.00.H33 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1124 2.001766.000.00.00.H33 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1125 1.000390.000.00.00.H33 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Tư pháp
1126 1.000404.000.00.00.H33 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1127 1.000426.000.00.00.H33 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Công dân,Cán bộ Sở Tư pháp
1128 1.000588.000.00.00.H33 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1129 1.000614.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1130 1.000627.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp