STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
301 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
302 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
303 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
304 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
305 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
306 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
307 giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
308 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
309 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
310 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
311 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
312 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
313 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
314 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
315 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
316 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
317 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
318 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
319 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
320 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
321 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
322 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
323 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
324 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
325 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
326 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
327 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
328 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
329 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
330 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia –Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
331 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
332 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
333 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
334 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
335 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
336 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
337 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
338 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
339 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
340 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
341 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
342 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
343 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
344 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
345 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
346 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
347 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
348 Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
349 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
350 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
351 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
352 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
353 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
354 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
355 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
356 Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
357 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
358 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
359 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
360 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
361 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
362 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
363 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
364 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
365 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
366 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
367 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
368 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
369 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
370 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
371 Công bố hoạt động khu neo đậu Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
372 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
373 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
374 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
375 Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn