STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1576 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Văn phòng UBND tỉnh
1577 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Văn phòng UBND tỉnh
1578 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch Văn phòng UBND tỉnh
1579 Thủ tục công nhận lại Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa Văn phòng UBND tỉnh
1580 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất đai Văn phòng UBND tỉnh
1581 Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản Văn phòng UBND tỉnh
1582 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Văn phòng UBND tỉnh
1583 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Văn phòng UBND tỉnh
1584 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Văn phòng UBND tỉnh
1585 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1586 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Tiền lương Văn phòng UBND tỉnh
1587 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Văn phòng UBND tỉnh
1588 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Văn phòng UBND tỉnh
1589 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Văn phòng UBND tỉnh
1590 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Văn phòng UBND tỉnh
1591 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục thường xuyên Văn phòng UBND tỉnh
1592 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Văn phòng UBND tỉnh
1593 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1594 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục trung học Văn phòng UBND tỉnh
1595 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1596 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục dân tộc Văn phòng UBND tỉnh
1597 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Văn phòng UBND tỉnh
1598 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Văn phòng UBND tỉnh
1599 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1600 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1601 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1602 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức cán bộ Văn phòng UBND tỉnh
1603 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Hoạt động khoa học và công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
1604 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
1605 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
1606 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1607 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1608 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1609 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Văn phòng UBND tỉnh
1610 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1611 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1612 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1613 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1614 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1615 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1616 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản Văn phòng UBND tỉnh
1617 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Văn phòng UBND tỉnh
1618 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Văn phòng UBND tỉnh
1619 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục trung học Văn phòng UBND tỉnh
1620 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Nhà ở và công sở Văn phòng UBND tỉnh
1621 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Nhà ở và công sở Văn phòng UBND tỉnh
1622 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Nhà ở và công sở Văn phòng UBND tỉnh
1623 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Văn phòng UBND tỉnh
1624 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác Lâm nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1625 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1626 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Văn phòng UBND tỉnh
1627 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường Văn phòng UBND tỉnh
1628 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường Văn phòng UBND tỉnh
1629 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài Văn phòng UBND tỉnh
1630 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Văn phòng UBND tỉnh
1631 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh Văn phòng UBND tỉnh
1632 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Văn phòng UBND tỉnh
1633 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Lao động Văn phòng UBND tỉnh
1634 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Đầu tư tại Việt nam Văn phòng UBND tỉnh
1635 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Tài nguyên nước Văn phòng UBND tỉnh
1636 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt nam Văn phòng UBND tỉnh
1637 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt nam Văn phòng UBND tỉnh
1638 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Văn phòng UBND tỉnh
1639 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Văn phòng UBND tỉnh
1640 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Văn phòng UBND tỉnh
1641 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Văn phòng UBND tỉnh
1642 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Văn phòng UBND tỉnh
1643 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Hoạt động khoa học và công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
1644 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1645 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm Văn phòng UBND tỉnh
1646 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Hoạt động khoa học và công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
1647 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua - khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh
1648 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Thi đua - khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh
1649 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh
1650 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Văn phòng UBND tỉnh

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn