STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1426 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Xã,phường,thị trấn
1427 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Xã,phường,thị trấn
1428 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1429 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1430 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1431 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1432 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1433 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1434 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1435 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1436 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em UBND Xã,phường,thị trấn
1437 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1438 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa UBND Xã,phường,thị trấn
1439 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm UBND Xã,phường,thị trấn
1440 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm UBND Xã,phường,thị trấn
1441 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện UBND Xã,phường,thị trấn
1442 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện UBND Xã,phường,thị trấn
1443 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện UBND Xã,phường,thị trấn
1444 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng UBND Xã,phường,thị trấn
1445 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng UBND Xã,phường,thị trấn
1446 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1447 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1448 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1449 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1450 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1451 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao UBND Xã,phường,thị trấn
1452 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực UBND Xã,phường,thị trấn
1453 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực UBND Xã,phường,thị trấn
1454 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1455 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1456 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực UBND Xã,phường,thị trấn
1457 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi UBND Xã,phường,thị trấn
1458 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND Xã,phường,thị trấn
1459 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1460 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa UBND Xã,phường,thị trấn
1461 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Xã,phường,thị trấn
1462 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Trẻ em UBND Xã,phường,thị trấn
1463 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trẻ em UBND Xã,phường,thị trấn
1464 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai UBND Xã,phường,thị trấn
1465 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1466 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1467 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1468 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lâm nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1469 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1470 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lâm nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1471 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1472 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1473 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Văn phòng UBND tỉnh
1474 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Văn phòng UBND tỉnh
1475 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1476 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh Hoạt động khoa học và công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
1477 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1478 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1479 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1480 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1481 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1482 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Văn phòng UBND tỉnh
1483 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Văn phòng UBND tỉnh
1484 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động Văn phòng UBND tỉnh
1485 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động Văn phòng UBND tỉnh
1486 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua - khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh
1487 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Văn phòng UBND tỉnh
1488 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Văn phòng UBND tỉnh
1489 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Văn phòng UBND tỉnh
1490 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Văn phòng UBND tỉnh
1491 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Văn phòng UBND tỉnh
1492 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh
1493 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Văn phòng UBND tỉnh
1494 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh
1495 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh
1496 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Văn phòng UBND tỉnh
1497 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1498 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu Văn phòng UBND tỉnh
1499 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Văn phòng UBND tỉnh
1500 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu Văn phòng UBND tỉnh

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn