STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1351 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai UBND Huyện, thành phố
1352 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND Huyện, thành phố
1353 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí UBND Huyện, thành phố
1354 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí UBND Huyện, thành phố
1355 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí UBND Huyện, thành phố
1356 Thủ tục thành lập hội Tổ chức phi chính phủ UBND Huyện, thành phố
1357 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND Huyện, thành phố
1358 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa UBND Huyện, thành phố
1359 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản, In và Phát hành UBND Huyện, thành phố
1360 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND Huyện, thành phố
1361 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục trung học UBND Huyện, thành phố
1362 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục trung học UBND Huyện, thành phố
1363 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc UBND Huyện, thành phố
1364 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc UBND Huyện, thành phố
1365 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc UBND Huyện, thành phố
1366 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục tiểu học UBND Huyện, thành phố
1367 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND Huyện, thành phố
1368 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND Huyện, thành phố
1369 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND Huyện, thành phố
1370 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản, In và Phát hành UBND Huyện, thành phố
1371 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) UBND Huyện, thành phố
1372 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp UBND Huyện, thành phố
1373 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) UBND Huyện, thành phố
1374 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) UBND Huyện, thành phố
1375 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) UBND Huyện, thành phố
1376 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) UBND Huyện, thành phố
1377 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch UBND Huyện, thành phố
1378 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp UBND Huyện, thành phố
1379 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý Bảo hiểm xã hội UBND Huyện, thành phố
1380 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi UBND Huyện, thành phố
1381 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động UBND Huyện, thành phố
1382 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Lâm nghiệp UBND Huyện, thành phố
1383 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo UBND Tỉnh Kiên Giang
1384 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo UBND Tỉnh Kiên Giang
1385 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1386 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1387 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1388 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1389 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1390 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1391 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1392 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng UBND Xã,phường,thị trấn
1393 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng UBND Xã,phường,thị trấn
1394 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1395 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa UBND Xã,phường,thị trấn
1396 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1397 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1398 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1399 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1400 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1401 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1402 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1403 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1404 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa UBND Xã,phường,thị trấn
1405 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1406 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ UBND Xã,phường,thị trấn
1407 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1408 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1409 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1410 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1411 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1412 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1413 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1414 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Đất đai UBND Xã,phường,thị trấn
1415 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi UBND Xã,phường,thị trấn
1416 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi UBND Xã,phường,thị trấn
1417 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Xã,phường,thị trấn
1418 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp UBND Xã,phường,thị trấn
1419 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa UBND Xã,phường,thị trấn
1420 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND Xã,phường,thị trấn
1421 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND Xã,phường,thị trấn
1422 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND Xã,phường,thị trấn
1423 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa UBND Xã,phường,thị trấn
1424 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Xã,phường,thị trấn
1425 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Xã,phường,thị trấn

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn