STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
676 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
677 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
678 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
679 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
680 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
681 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
682 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
683 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
684 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương Sở Nội vụ
685 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
686 Thủ tục thành lập hội Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
687 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
688 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
689 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
690 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
691 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
692 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
693 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ
694 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
695 Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Quản lý doanh nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
696 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh) Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
697 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
698 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
699 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
700 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
701 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
702 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
703 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
704 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
705 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
706 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
707 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
708 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
709 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
710 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
711 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
712 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
713 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
714 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
715 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
716 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
717 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
718 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
719 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
720 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
721 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
722 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
723 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
724 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
725 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
726 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
727 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
728 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
729 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
730 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
731 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
732 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
733 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
734 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
735 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
736 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
737 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
738 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
739 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
740 Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
741 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
742 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
743 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
744 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
745 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
746 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
747 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
748 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
749 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
750 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn