Hướng dẫn đánh giá công chức
I. Giới thiệu chức năng

Nhằm tiếp thu ý kiến của công dân để góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. UBND tỉnh Sở/Ban Ngành mở chức năng đánh giá sự hiệu quả của các đơn vị, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh.

Những ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân sẽ được UBND tỉnh nghiêm túc tiếp nhận và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ. Tài liệu này được viết ra để hướng dẫn các tổ chức, đơn vị thực hiện việc đánh giá của mình trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh - Sở/Ban ngành.

II. Hướng dẫn chức năng
1. Đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị
Bước 1:

Tại trang chủ hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kích vào biểu tượng Đánh giá cán bộ công viên chức. Hình 1.

Bước 2:

Ở cửa sổ tiếp theo chọn mục Đánh giá đơn vị chọn nhóm đơn vị là Sở ban ngành, Huyện thị thành hoặc Xã/ phường. Hình 2.

Bước 3:

Chọn đơn vị cụ thể cần đánh giá bằng cách kích chuột vào đơn vị tương ứng. Hình 3

Bước 4:

Có 2 đối tượng cho người dùng lựa chọn, đối tượng có tham gia thủ tục hành chính và đối tượng không tham gia thủ tục hành chính. Người dùng kích chọn đối tượng tương ứng cho mình. Hình 4.

Bước 5:

Có 2 loại đối tượng tham gia đánh giá chất lượng: công dân có tham gia thủ tục hành chính và công dân không tham gia thủ tục hành chính.

  • Công dân có tham gia thủ tục hành chính thì điền đầy đủ thông tin như: Lĩnh vực giao dịch, mã biên nhận để đánh giá. Chọn loại đánh giá là hài lòng hoặc chưa hài lòng. Nếu chưa hài lòng công dân cần chọn thêm mục lí do chưa hài lòng. Tiếp theo nhập mã an toàn và kích nút gửi đánh giá để gửi kết quả đánh giá. Hình 5.
  • Công dân không tham gia thủ tục hành chính thì điền đầy đủ thông tin: Họ và tên, số điện thoại để tham gia đánh giá. Sau đó cũng chọn loại đánh giá, nhập mã an toàn và kích nút gửi đánh giá. Hình 6.

Sau khi nhấn nút lưu kết thúc nếu hệ thống sẽ hiển thi dòng tin nhắn “Đã lưu kết quả đánh giá” và Lời cảm ơn thì người dùng đã đánh giá thành công. Nếu không có dòng tin nhắn này thì kết quả đánh giá chưa thành công, kiểm tra lại các bước trên.

2. Đánh giá công chức
Bước 1:

Tại trang đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, chọn mục đánh giá công chức Chọn đơn vị.Hình 7

Bước 2:

Kích chuột vào công chức cần đánh giá. Hình 8.

Sau đó thao tác tương tự như Bước 3, 4, 5 ở mục đánh giá đơn vị để đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

3. Xem kết quả đánh giá.

Người dùng cũng có thể xem kết quả đánh giá của đơn vị, công chức bằng cách kích vào mục Xem kết quả đánh giá. Hình 9.

Kích vào Kết qủa đánh giá chung đơn vị để xem chi tiết kết quả của các đơn vị hành chính trên toàn tỉnh. Có thể xem theo biểu đồ hoặc số lượng đánh giá chi tiết của từng đơn vị. Hình 10.

Chọn mục kết quả đánh giá công chức nếu người dùng muốn xem Bảng xếp hạng đánh giá công chức của từng đơn vị. Hình 11.